Το διαγνωστικό κέντρο Genelabs στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης προσφέρει στην μαθητική κοινότητα την δυνατότητα προληπτικού ελέγχου που περιλαμβάνει τις εξετάσεις:

 • Γενική αίματος
 • Φεριτίνη ορού
 • Σίδηρος ορου
 • SGOT
 • SGPT
 • Αλκαλική φωσφατάση
 • ΓGT
 • Ουρία αίματος
 • Κρεατινίνη αίματος
 • Χοληστερίνη
 • HDL
 • LDL
 • Τριγλυκερίδια

Ο αιματολογικός έλεγχος προσφέρεται στην προνομιακή τιμή των 30 ευρώ.

English EN Greek EL