Το κέντρο μας εναρμονιζόμενο με τον καθορισμό ανώτατων ορίων τιμών πώλησης και αγαθών και παροχής υπηρεσιών λόγω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία COVID19 και με βάση το ΦΕΚ 5387 που εκδόθηκε την 7 Δεκεμβρίου, τεύχος δεύτερο, προχώρησε στην διαμόρφωση των τιμών της, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση , ως εξής

 

α) Για το τεστ ανίχνευσης του κορωνοιου SARS-CoV2 με την μέθοδο μοριακού ελέγχου Real- Pcr, ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας ( ανάλυση δείγματος κλπ) το ποσό των 40 ευρώ και ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στις εγκαταστάσεις του κέντρου το ποσο των 20 ευρώ.

 

β) Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοιου SARS-CoV2 ,με την μέθοδο ταχείας δοκιμασίας ( Rapid Test)  το ποσό των 10 ευρώ και το κόστος της δειγματολοψίας στον χώρο μας την τιμή των 10 ευρώ.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η χρέωση για την κατ οίκον λήψη δείγματος προσαρμόζεται αναλόγως της χιλιομετρικής αποστάσεως. 

 

Παραμένουμε στην διάθεση σας στο τηλέφωνο 2106444230 ή στο info@genelabs.gr

 

English EN Greek EL