Η ανάγκη για την ολοένα και επιστημονικά εγκυρότερη πρόληψη σε συνδυασμό με τις σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις στο πεδίο της διαγνωστικής ιατρικής, έχουν καταστήσει επιτακτική την αναγκή για παροχή ιατρικών εξετάσεων που θα καλύπτουν τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

Στο πλαίσιο αυτό , ο μοριακός έλεγχος έχει ήδη μπει στην ζωή μας σε πλειάδα διαγνωστικών τεστ. Δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά και στο πεδίο του ελέγχου για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Το κέντρο μας παρέχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσετε την πληρέστερη γκάμα διαγνωστικών μοριακών εξετάσεων για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, δίνοντας παράλληλα την δυνατότητα να συζητήσετε τα αποτελε΄σματα των εξετάσεων σας με τους καταρτισμένους γιατρούς του κέντρου μας, χωρίς πρόσθετο κόστος.

Περισσότερες πληροφορίες στο 2106444230 ή εναλλακτικά στο info@genelabs.gr

English EN Greek EL