Ένα από τα πιο πολύπλοκα ερωτήματα για τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται είναι πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να λάβουν τις απαντήσεις των εργαστηριακών τους εξετάσεων.

Το κέντρο μας δίδοντας έμφαση στην επιστημονική αρτιότητα και την τεχνολογική ταχύτητα , το κέντρο μας προσφέρει την δυνατότητα άμεσης λήψης αποτελεσμάτων , εντος δυο ωρών από την λήψη του δείγματος, για το 90% των εξετάσεων.

 

English EN Greek EL