Μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους για την αντιμετώπιση του COVID19 είναι η αποφυγή χρήσης αντιπυρετικών με αντιφλεγμονώδη δράση όπως επί παραδείγματι το nurofen. Αντιθέτως δεν έχει παρατηρηθεί επιδείνωση στην υγεία του ασθενούς με συμπτώματα COVID19 από την χρήση παρακεταμόλης . Ουσία που εμπεριέχεται επί παραδείγματι στο depon ή στο ponstan.

 

English EN Greek EL