Έλεγχος αντισωμάτων

Ένας από τους δείκτες που δύναται να δώσει μια επιστημονικά αποδεκτή εικόνα για τον επίπεδο των απόκρισης του οργανισμού μας ύστερα από νόσηση ή εμβολιασμό είναι ο αιματολογικός έλεγχος αντισώματων. To κέντρο μας προσφέρει την δυνατότητα αιματολογικού ελέγχου για αντισώματα έναντι SARS-COVID19 στην τιμή των 25 ευρώ

Read more