2024 Έτος Υγείας

Το 2024 είναι εδώ , και το κέντρο μας πιστό στην στρατηγική του για την προαγωγή της πρόληψης , θα προσφέρει καθόλη την διάρκεια του έτος ειδικά πακέτα προληπτικής ιατρικής, με σκοπό να καλύψει ένα ευρύ φάσμα των σύγχρονων αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη ενταχθεί τα εξής πακέτα προληπτικ΄ών εξετάσεων στο κέντρο μας Μοριακός

Read more