Το κέντρο μας παρέχει την δυνατότητα πραγματοποιήσης μοριακού ελέγχου , PCR, με την επιστημονική σφραγίδα του κέντρου μας, δίδοντας την δυνατότητα παραλαβής των αποτελεσμάτων εντός της ίδιας ημέρας. Παράλληλα, δίνουμε την δυνατότητα λ΄΄λήψης του δείγματος από τον χώρο σας, από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

English EN Greek EL