Η προσφορά περιλαμβάνει ένα γενικό check up (γυναικών – ανδρών), που να περιλαμβάνει:

– Γενική εξέταση Αίματος
– Τ.Κ.Ε. (ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών), σάκχαρο, ουρικό οξύ
– Βασικό έλεγχο νεφρικής λειτουργίας: ουρία, κρεατινίνη
– Βασικό λιπιδαιμικό προφίλ: τριγλυκερίδια, χοληστερίνη, HDL, LDL
– Αθηρωματικό δείκτη

English EN Greek EL