• ΑΝΟΣΟΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥ
 • ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΟΡΟΥ
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΡΟΥ IgA
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΡΟΥ IgD
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΡΟΥ IgE
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΡΟΥ IgG
 • ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΡΟΥ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΔΕΝΟΪΟΥ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΔΕΝΟΪΟΥ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΔΕΝΟΪΟΥ IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΑΜΟΙΒΑΔΙΚΑ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ IgG (VZV)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ IgM (VZV)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΘΥΡΟΕΙΔΙΚΑ (ΑΘΑ) (ΤΡΟ)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΘΥΡΟΕΙΔΙΚΑ (ΑΘΑ) (TPG)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΣΩΜΙΑΚΑ (LKM)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ (ΑΝΑ)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ β-2-ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ IgG (β2-GPI)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ β-2-ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ IgM (β2-GPI)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ (Anti-GBM)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΗΤΩΝ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΡΟΥΚΕΛΑΣ IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΡΟΥΚΕΛΑΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΡΟΥΚΕΛΑΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΛΟΙΑΔΙΝΗΣ IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΛΟΙΑΔΙΝΗΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΛΟΙΑΔΙΝΗΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΡΙΠΗΣ Α
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΡΙΠΗΣ Β
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΑΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ DNA (ANTI-ss DNA)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ DNA (ANTI-ds DNA)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΙΜΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ (ΕΝΑ)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (InF)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΔΟΜΥΙΟΥ (ΕΜΑ) IGA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΛΟΙΟΥ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ Ι IgG (HSV-1, IgG)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ Ι IgM (HSV-1, IgM)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ ΙΙ IgG (HSV-2)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΠΗΤΑ ΙΙ IgM (HSV-2)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΡΥΘΡΑΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΛΑΡΑΣ (Measles) IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΛΑΡΑΣ (Measles) IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ (ΙΑΑ)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ IgG
 •  ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΣΤΟΝΩΝ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΝΓΛΟΥΤΑΜΙΝΑΣΗΣ IgΜ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΜΕΡΙΑΚΑ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ (ANCA)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ IgΜ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΙΟΥ IgG Avidity
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (ASMA)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 4β IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΛΙΣΤΕΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ 4β IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΩΝ (ΑΜΑ)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΝΗΣΙΔΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (ICA)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΝΟΥΚΛΕΟΣΩΜΑΤΟΣ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΪΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΜΩΔΙΟΥ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ (P.falciparum)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΟΛΥΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΡΙΒΟΣΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ P IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΕΡΙΝΗΣ IgG (ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΣΕΡΙΝΗ)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΕΡΙΝΗΣ IgM (ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΣΕΡΙΝΗ)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ (Scl70)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΑΤΩΝ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΜΑΧΟΥ (APCA)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΤΡΕΠΟΝΗΜΑΤΟΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΙΛΑΡΙΑΣ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΧΟΛΙΝΗΣ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΧΟΛΙΝΗΣ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ (PNEUMONIAE) IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ (PNEUMONIAE) IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ (PNEUMONIAE) IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ (Trachomatis) IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ASCA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ASPERGILLUS FUMIGATUS IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ASPERGILLUS FUMIGATUS IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ASPERGILLUS FUMIGATUS IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BLASTOMYCES DERMATITIDIS
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BORDETELLA PERTUSSIS
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BORRELIA BURGDORFERI IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ BORRELIA BURGDORFERI IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CAMPYLOBACTER JEJUNI IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CAMPYLOBACTER JEJUNI IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ CCP
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXCIELLA BURNETTI IgG ΦΑΣΗ Ι
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXCIELLA BURNETTI IgM ΦΑΣΗ Ι
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXCIELLA BURNETTI IgG ΦΑΣΗ ΙΙ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXCIELLA BURNETTI IgΜ ΦΑΣΗ ΙΙ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE ΤΥΠΟΥ Α IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE ΤΥΠΟΥ Α IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE ΤΥΠΟΥ B(1-6) IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ COXSACKIE ΤΥΠΟΥ B(1-6) IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ dsDna ΔΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΟΣ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EBV IgG (Ebstein Barr)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ EBV IgM (Ebstein Barr)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ECHOVIRUS IGG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ECHOVIRUS IGM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER (H.pylori) IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER (H.pylori) IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HELICOBACTER (H.pylori) IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HIV I-II
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HSV1 IgG ENY
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HSV2 IgG ENY
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ HSV(1&2) IgM ENY
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ Jo1
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ LEGIONELLA (PNEUMOPHILLA) IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ LEGIONELLA (PNEUMOPHILLA) IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ LEISHMANIA IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ LEISHMANIA IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ LEPTOSPIRA IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ LEPTOSPIRA IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ LEGIONELLA ΟΡΟΤΥΠΟΙ 1
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ LEGIONELLA ΟΡΟΤΥΠΟΙ 2, 3, 4, 5, 6, 8
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ MPO (P-ANCA)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ MUMPS (ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ) IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ MUMPS (ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ) IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ MYCOPLASMA IgM (PNEUMONIAE)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ MYCOPLASMA IgG (PNEUMONIAE)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ MYCOPLASMA (HOMINIS)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PARVOVIRUS-B19 IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PARVOVIRUS-B19 IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ PR3 (C-ANCA)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETSIA CONORI IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETSIA CONORI IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETSIA MOOSERI IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETSIA MOOSERI IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETSIA RICKETSII IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETSIA RICKETSII IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETSIA TYPHI IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RICKETSIA TYPHI IgM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ RNP
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ SM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ SSA (Ro)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ SSB (La)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ssDna ΜΟΝΗΣ ΕΛΙΚΟΣ
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ SACCHAROMYCES CEREVISIAE IgG (ASCA)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ SACCHAROMYCES CEREVISIAE IgM (ASCA)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TREPONEMA (TPHA)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TREPONEMA (FTA-Abs)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ TREPONEMA (FTA-IgM)
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ UREAPLASMA UREALITICUM
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ VARICELLA (ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑ) ZOSTER IgG HZV
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ VARICELLA (ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑ) ZOSTER IgM HZV
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ YERSINIA ENTEROCOLITICA IgA
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ YERSINIA ENTEROCOLITICA IgG
 • ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ YERSINIA ENTEROCOLITICA IgM
 • ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
 •  ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgG (ΑΝΤΙ-HAV IgG)
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ IgM (ΑΝΤΙ-HAV IgM)
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ/ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ (HbsAg)
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΑΝΤΙΓΟΝΟ e (HBeAg)
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΟΣ IgM (ANTI-HBc IgM)
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΟΣ ΟΛΙΚΑ (ANTI-HBc ΟΛΙΚΑ)
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ANTI-HBs
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ e (ANTI-Hbe)
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ANTI-HCV)
 • ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ D ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ANTI-HDV)
 • ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗ WIDAL
 • ΟΡΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗ WRIGHT
 • ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΝ (RF) (RA-TEST)
 • ΣΕΡΟΥΛΟΠΛΑΣΜΙΝΗ
 • ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗΣ (ASTO)
 • C1q ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
 • C1 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ
 • C2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
 • C3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
 • C4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
 • C5 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
 • CH50 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
 • CH-100 (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΟΛΙΚΟ)
 •  IgG1 ΥΠΟΤΑΞΗ
 •  IgG2 ΥΠΟΤΑΞΗ
 • IgG3 ΥΠΟΤΑΞΗ
 • IgG4 ΥΠΟΤΑΞΗT
 • MONO TEST
 • RPR
 • VDRL
 • ΑΝΤΙΠΑΤΡΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
English EN Greek EL