Ιατρικά μηχανήματα

Ένας από τους σημαντικότερους , αν και για πολλούς άγνωστος , παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα των ιατρικών εξετάσεων είναι και ο ιατρικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούν τα ιατρικά μηχανήματα. Την τελευταία δεκαετία ο συνδυασμός μείωσης κόστους και οικονομικών δυσπραγιών είχε οδηγήσει αρκετούς στο να αναθεωρήσουν την σημαντικότητα που έχουν τα ιατρικά μηχανήματα στην εξαγωγή αξιόπιστων ιατρικών αποτελεσμάτων.

Το κέντρο  μας πιστό στην στρατηγική του για προσφορά ποιοτικών ιατρικών αποτελέσματων από την έναρξη της λειτουργίας του έχει συνάψει συμφωνίες με εταιρείες-κολοσσούς στον χώρο, όπως η Roche και η Siemens.

 

Αν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα για τις ιατρικές εξετάσεις και τους ποιοτικούς ελέγχους που εφαρμόζουμε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@genelabs.gr ή στο 2106444230

 

Leave a reply