Πληροφορίες για τον Μοριακό Έλεγχο για COVID19

Το κέντρο μας έχοντας πάντοτε στον πυρήνα της δράσης του την υγειονομική προστασία και ασφάλεια και ασφάλεια του ασθενή έχει προχωρήσει στις εξής ενέργειες κατά την διάρκεια λήψης για δείγματος –

  1. Η λήψη του δείγματος γίνεται σε ξεχωριστό χώρο που απολυμαίνεται μετά από κάθε χρήση
  2. Ο υπάλληλος είναι εξοπλισμένος με τον κατάλληλο εξοπλισμο

H εξέταση πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού.

Ο μοριακός έλεγχος , ελέγχει την το αν ο ασθενής νοσεί από τον COVID19

Leave a reply