Τελευταίες εξελιξεις

Σας ενημερώνουμε για τις τελευταίες εξελίξεις για τον Covid19 μέσω της ιστοσελίδας https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200323-sitrep-63-covid-19.pdf?sfvrsn=d97cb6dd_2

 

 

 

 

Leave a reply