Τεστ αντισωμάτων

Η ειδικότητα της μεθόδου ανίχνευσης των αντισωμάτων είναι 97.5%-100%  ενώ η ευαισθησία της 91.2%.

Πιθανόν η ύπαρξη ενός σημαντικού τίτλου αντισωμάτων σημαίνει παλαιά νόσηση και ύπαρξη σχετικής ανοσίας έναντι του ιού χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς την σημασία και την διάρκεια των αντισωμάτων.

Τα igM ανιχνεύονται 3-5 ημέρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων και αυξάνονται 2-3 εβδομάδες μετά την έκθεση στον ιό και μπορεί να διαρκούν 2-3 μήνες το ίδιο ισχύει και για το IgΔ.

Απεναντίας, τα IgG ανιχνεύονται λίγο αργότερα από τα IgM και μπορούν να παραμείνουν ενεργά για αρκετά χρόνια.

Το επιστημονικό προσωπικό του κέντρου μας είναι στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση .

Leave a reply